Kako biste ocijenili Zoričino ponašanje u Kući?

Rezultati
  • Potpuno je iskrena   1174 (10%)
  • Licemjerna je prema svima   5974 (50%)
  • Samo igra igru kako bi došla do pobjede   4709 (40%)
Vrati se na glasanje